优秀作文‎ > ‎

Kawan Karib Saya (Ng Chu Han 5H)

posted Aug 22, 2010, 11:59 PM by MUN CHOONG
Saya mempunyai banyak kawan, antaranya ialah Fiora, Shi Yen, Ho Wen Yi, Sei Hui dan sebagainya.Kawan karib saya ialah Audrey Seng Zhen ling.

Zhen Lin ialah seornang budak yang ringan tulang dan baik hati.Dia selalu mendapat keputusan yang cermelang dalam peperiksaan.Namun begitu, dia tidak hidung tinggi dan terus berusaha.

Selepas waktu sekolah, Zhen Lin akan pulang ke rumah untuk membantu emaknya membuat kerja rumah.Pada waktu malam, dia juga mengajar adik-adiknya membuat kerja sekolah.

Zhen Lin selalu menolong guru untuk memindahkan buku-buku.Oleh itu, dia disukai oleh guru-guru dan murid-murid.

Saya berasa besar hati kerana ada kawan-kawan yang baik.Saya berharap agar persahabatan kami rapat dengan selama-lamanya.
Comments